Lumen till lux

Lumen till lux2020-12-03T12:43:08+00:00

Lumen till lux

Använd kalkylatorn för at konvertera lumen till lux

I ficklampornas och pannlampornas värld härskar lumen. Det är det numret som alltid marknadsförs som den viktigaste specifikationen och det är det numret man tittar på när man väljer en ficklampa eller en pannlampa.

Behöver du hjälp?

lu

Lumen till lux

Vad är lumen och vad är lux? Hur kan vi använda lumen och lux för att identifiera rätt ljus för ett jobb?

Lumen (lm) är det totala ljuset som en ficklampa eller pannlampa avger, så ju högre lumen en lampa har desto ljusare är den – i korta drag. Lumen mäts i en stängd sfär som fångar allt ljus som avges från ljuskällan men sfären tar inte hänsyn till optiken. Därför speglar antal lumen inte nödvändigtvis hur ljust ljuset uppträder i verkligheten. Det är här lux kommer in i bilden.

Lux (lx) är också en enhet som används för att mäta ljus men med skillnaden att lux även tar hänsyn till området. Lux används för att bestämma intensiteten i ljuset i ett upplyst område. För att vara specifik så är 1 lux = 1 lumen/ m2. En ficklampa eller en pannlampa kan inte marknadsföras med ett specifikt luxtal för att det beror på hur långt ifrån ljuskällan är och vilken vinkel ljusstrålen har. Lux kan mätas genom att använda en luxmätrare.

Om du använder en Suprabeam Q7xrs med 2000 lumen för att lysa upp en vägg 2 meter bort, så kommer det att vara 440 lux på väggen om du använder det breda 70° flodljuset, men 9301 lux om du använder hyperfokus och fokuserar ljusstrålen ner till 15° punktbelysning. När man använder 70° flodljus så används all lumen från Q7xrs till att spridas över ett stort område men när du använder 15° punktbelysning så är all lumen koncentrerad till ett mycket litet område.

I verkligheten kan lux användas för att ange hur mycket ljus som behövs på en byggarbetsplats eller på ett kontor för att kunna arbeta säkert och effektivt.

lumen to lux

Kalkylera din ljusstråles vinkling

Hur kan du mäta ljusstrålens vinkel?

Flertalet tillverkare informerar inte om ljusstrålens vinkel  så vi har därför skapat en kalkylator som kan hjälpa dig med det. Så här gör du för att mäta ljusstrålens vinkel.

  1. Placera ficklampan/pannlampan 1 m bort från en vägg
  2. Mät ljusstrålens diameter
  3. Mata in ljusstrålens diameter i kalkylatorn

Kalkylatorn fungerar endast om ljusstrålens kant är väl synlig. Om ljusstrålen är diffus så kan du inte mäta diameteren på ljusstrålen.

Hur många lux behöver du?

Vad krävs och vad är tillräckligt

Hur många lux du behöver beror på arbetssituationen men även på säkerhetsåtgärderna. Den europeiska standarden EN-12464-2 fastställer hur många lux som behövs för olika inomhus och utomhus arbeten. EN-12464-2 (utomhus-sektionen) fastställer att en byggarbetsplats utomhus måste ha 20 lux ljus för arbeten så som ”sanering, grävning och lastning” och 200 lux för arbeten som fogning av element och krävande elektriska, maskinella och VVS monteringar. Men hur mycket är 200 lux och är det tillräckligt för dig? Som jämförelse så behöver en kontorsplats 500 lux.

Hur väljer du rätt lampa för ett specifikt arbete?

Om du redan använder en ficklampa eller pannlampa så kan du skriva in specifikationerna för att se hur många lux lampan tillhandhåller på olika avstånd. Om du inte redan har en ficklampa eller pannlampa men du vet hur du vill använda din lampa så kan du använda kalkylatorn för att specificera hur många lumen du behöver för att uppnå en viss luxnivå.

EN 12464-2 visualization

Arbetet bakom kalkylatorn

Hur beräknar vi luxvärdet? Och vad ska vi tänka på.

1 lux = 1 lumen per m2 så för att beräkna hur mycket lux vi behöver så måste vi veta hur stort det upplysta området är. När man räknar ut det upplysta området på ett givet avstånd så måste man se till att beräkningen utförs utifrån samma avstånd för hela ljusstrålen eftersom att ljusintensiteten (lux) beror på avståndet. Vi tar höjd för det i vår beräkning genom att föreställa oss att ljuskällan befinner sig i centrum av en sfär där man har exakt samma avstånd i alla riktningar och därmed samma ljusintensitet i hela det upplysta området. Se bild nedan.

Antaganden

Ficklampor och pannlampor från olika tillverkare är väldigt olika konstruerade vilket återspeglar sig i hur effektivt de presterar. Vi har gjort några antaganden för att framställa denna kalkylatorn.

Kalkylatorn tar inte hänsyn till ljusförlusten i optiken. Ingen av ficklamporna och pannlamporna är tillräckligt effektiva för att styra 100% av det utsända ljuset från LED:en till en perfekt vinklad ljusstråle. Oberoende av tillverkare så kommer det alltid att finnas en viss ljusförlust på grund av optiken, men vissa ljuskällor är mer effektiva än andra.

Vissa ficklampor och pannlampor har ett fokussystem vilket gör att ljuset kan styras från en bred ljusstråle till en punktljusstråle. När man använder fokussystem för att skapa en punktljusstråle så kommer det alltid att skapas en högre ljusförlust i jämförelse med om man använder en bred ljusstråle. Denna extra ljusförlust tas inte hänsyn till i kalkylatorn.

Ett annat antagande vi gjort är att ljuset är jämnt fördelat över ett upplyst område. I de flesta fall stämmer inte detta då en LED aldrig fördelar ljuset jämnt.

Sammanfattningsvis: I beräkningen så har 100% av det utsända ljuset från LED:en fördelats perfekt till en vinklad ljusstråle som lyser upp ett område 100% jämnt. Det kommer dock aldrig att ske men dessa antaganden måste göras för att kalkylatorn ska fungera. Trots detta får du fortfarande en relativt exakt uppfattning om hur många lux en ljuskälla levererar i ett visst område.

Go to Top