Suprabeam Support Vanliga frägor
FAQ2020-03-16T10:53:55+00:00

FAQ

Frequently Asked Questions

I vår FAQ har vi samlat alla de vanligaste frågorna och svaren på dem. På detta sätt kan du hitta svaret på din fråga utan att behöva kontakta vår kundservice.
Hittar du inte önskat svar så är vi alltid redo att hjälpa dig vid behov.

Du kan skriva in din fråga för att söka, eller helt enkelt bläddra igenom listan.

FAQ

Garanti

Många komponenter till din Suprabeam-produkt finns tillgängliga separat. Kontakta din återförsäljare för hjälp.

Alla delar och komponenter i din Suprabeam-produkt garanteras mot fel i utförande eller material. Garantin gäller INTE vid oavsiktlig skada eller missbruk. För detaljerad information, kontakta butiken eller återförsäljaren där du köpte din produkt. Läs mer om vår garanti här.

Batterier täcks inte av vår omfattande garanti, eftersom de anses vara slitagedelar. När det gäller fel i litiumbatteriernas elektriska krets kan de täckas av vår garanti. Om du är osäker, kontakta oss.

På Q-serien, M-serien, S-serien och V4pro-rär det exakta modellnamnet antingen graverat eller tryckt på själva produkten.

Med V3air, V3air-r, V3pro och V3pro -r måste du leta efter dessa tecken:

V3air och V3air rechargeable
Är pannbandet svart med blå accenter? Då är din pannlampa antingen en V3air eller V3air uppladdningsbar.

Har din pannlampa alkaliska batterier? då är det en V3air.
Har din pannlampa ett uppladdningsbart batteri? Då är det en V3air-laddningsbar

V3pro och V3pro rechargeable

Är pannbandet svart med gula accenter? Då är din pannlampa antingen en V3pro eller V3pro uppladdningsbar.
Har din pannlampa alkaliska batterier? Då är det en V3pro.
Har din pannlampa ett uppladdningsbart batteri?Då är det en V3pro-laddningsbar

Om din Suprabeam-produkt täcks av vår 5-års garanti kommer den att repareras eller bytas ut. Läs mer om vår garanti här. Vänligen kontakta din återförsäljare så kommer de att hantera garantifallet.Om din produkt är äldre än fem år eller orsaken till problemet utesluter din produkt från garantin är du alltid välkommen att kontakta oss för en möjlig lösning.

Handhavande

Du kan justera ljuset till önskat läge genom att vinkla ner ljushuset upp till 90 °.

Ljushuset förblir i önskad vinkel.

V-serien / M-serien

Följ anvisningarna nedan för att tända din pannlampa i V-serien:

1. Klicka för att slå på pannlampan i standard eller den senast använda ljusnivån
2. Klicka och håll i 0,8 sek för att ändra till MAX-ljusnivån. Gör samma sak för att växla tillbaka till föregående ljusnivå.
3. Klicka för att stänga av

S2, S2 uppladdningsbar, S4, S4 uppladdningsbar

Översta knappen

1. Klicka för att slå på flodljus
2. Klicka igen för att ta dig mellan max, medium och lågt läge
3. Klicka och håll in för att stänga av

Nedre knapp

1. Klicka för att slå på punktbelysning
2. Klicka igen för att ta dig mellan max, medium och lågt läge
3. Klicka och håll in för att stänga av

S3, S3 uppladdningsbar

Översta knappen

1. Klicka för att slå på det vita ljuset
2. Klicka igen för att ta dig mellan max, medium och lågt läge
3. Klicka och håll in för att stänga av

Nedre knapp

1. Klicka för att slå på den röda lampan
2. Klicka igen för att ta dig mellan max- och lågt läge
3. Klicka och håll ned för att stänga av

Mekanisk tryckknapp

För att växla mellan de olika ljuslägena så tryck antingen på/av helt på brytaren inom 3 sekunder eller tryck ner halvvägs ”klicka” upprepade gånger för att komma till önskat läge.

Max = Maximal effekt som tillåts av batteri och LED
Hög = Hållbar hög ljuseffekt
Medium = mellanstark ljusstyrka ger mellanlång driftstid.
Låg = Låg ljuseffekt med long driftstid
Strobe = Blinkande strobelysning på 10 Hz

Elektronisk switch

1. Klicka på strömbrytaren för att slå på ficklampan i standardläge
2. Klicka och håll inne 0,8 sekunder för att gå till maxläge, klicka och håll ner igen för att gå tillbaka.
3. Klicka igen för att stänga av ficklampan
För att aktivera dimningsläge; från ett avstängt tillstånd klicka och håll ner tills önskad ljusnivå har uppnåtts. Det läget kommer sedan att vara ditt startläge.

Fokus på pannlampan är retraktil; vilket innebär att det är glidfokus fram och åter för att justera ljusbilden. Att vrida på ljushuset ger ingen effekt.

V-serien och M-serien

 1. Sätt på lampan
 2. Håll knappen intryckt i 6 sekunder (tills lampan slocknar)
 3. Håll knappen intryckt i 6 sekunder för att slå på den igen.

S2, S2 uppladdningsbar, S4, S4 uppladdningsbar

 1. Se till att lampan är släckt
 2. Tryck och håll ner båda knapparna mellan 3-9 sekunder och släpp sedan
 3. För att stänga av den, håll ner båda knapparna mellan 3-9 sekunder och släpp sedan

S3, S3 uppladdningsbar

Med S3 kan du aktivera transportlåset individuellt för linserna.

 1. Se till att lampan är släckt
 2. Håll en eller båda knapparna intryckta i mer än 5 sekunder
 3. För att stänga av den, håll intryckt i mer än 5 sekunder

Misc

Alkaliska batterier ska återvinnas eftersom de anses vara farligt avfall. Du kan vanligtvis återvinna batterier hos de flesta återförsäljare som har batterier till försäljning eller i ”batteriholkar” och avfallsanläggningar.

Vi har distributörer över hela världen, i Europa, Australien, Japan och Kanada.

Om ditt hemland inte har en Suprabeamdistributör kan du alltid besöka vår webbshop www.suprabeam-shop.com som levererar över hela världen.

Suprabeam strävar inte efter att vara billigast, vi strävar efter att vara bäst. Vi är stolta över vår fullständig produkttransparens så att du kan välja en fick- och pannlampa och veta exakt vad du får.

Vi är den ENDA tillverkaren i branschen som publicerar ljuskurvor för våra produkter, vilket kan få dig att fundera på vad de andra har att dölja? Du kan läsa mer om produktspecifikationer och ljusskurvor här. Alla våra produkter är designade på vårt huvudkontor i Danmark, där våra tekniker också designar tekniken som ingår i våra produkter. Vi använder bara de bästa materialen och säkerställer en kvalitetsprodukt med en extremt lång livslängd.

Problem

1. Kontrollera kontakterna.

Du kan behöva rengöra dem då och då eller se så det inte är något som hindrar. Det kan tex vara skyddstejpen som finns när lampan är ny.

2. Kontrollera batterierna.

Se till att batterierna sitter i ordentligt. Se att de sitter rätt följ de ingraverade bilderna i batteripaketet. Kontrollera också att tejpen tagits bort. Om batteriet är laddningsbart, se till att det är laddat.

3. En kontakt är fast.

För de laddningsbara batteripaketen kan det hända att ett stift fastnat inuti se bild). Du kanske måste trycka på den för att den ska komma i rätt läge.

4. Kontrollera kabeln:

Se till at den är ordentligt ansluten. Följ instruktionerna som visas under fliken i FAQ ” Hur ansluter jag pannlampan V3pro/ V4pro´s kabel mellan ljushus och batteri?”

5. Tryck in och håll in knappen 1-2 sekunder för att sätta på pannlampan.

Det kommer alltid att utvecklas värme när du använder en LED-lampa, eftersom lysdioden avger såväl värme som ljus. När du pressar en lysdiod hårt för att skapa en hög lumeneffekt kommer värmeutsöndringen att vara lika hög.

Att leda värmen bort från själva LED-chipet är en av de mer avancerade teknikerna då man tillverkar högpresterande fick- och pannlampor.

Var särskilt uppmärksam på batteriernas polaritet (+ & -) när du placerar dem i batteripaketet. Polariteten är alltid tydligt markerad både på batteriet i batteriboxen.

Det kan bara vara så att det har stängts av.

Att sätta på den:

 1. Sätt på pannlampan
 2. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på och stänga av den.

Teknik

Om du har en V3pro eller V4pro behöver du ansluta kabeln till både batteripaketet och ljushuset innan du tänder lampan.

Följ dessa anvisningar:
Den korta änden av kabeln måste anslutas till batteripaketet. Kabelns långa ände måste anslutas till pannlampan. Kontakten ansluts rakt och utan forcerad styrka. Trycker du in kontakten tvingande eller snett kan kontaktstiften brytas av.
Rätt isatt kan du höra eller känna ett ”klick” och sedan sitter kabeln väl på plats.
Kvarstår ditt problem så kontakta din återförsäljare för assistans.

Ju högre starkare ljusstyrka desto snabbare töm batteriet. Om du vill maximera batteritiden för din Suprabeam-produkt kan du justera ljusnivån till ett minimum för att spara ström.För många uppgifter behövs inte maximal ljusnivå och du kan förlänga driftstiden betydligt genom att justera ner ljusnivån.

Alla uppladdningsbara Suprabeam-produkter har RÖD-lampa vid laddning och GRÖN-lampa när det är fulladdat.Alla laddare stängs av automatiskt när batteriet är fulladdat.

• Lämna inte batterier i miljö där temperaturen kan bli hög.
• Ta inte isär, punktera eller skada batteriet på något sätt.
• Använd inte ett batteri som råkat ut för kraftiga stötar
• Kata, släpp aldrig Lithiumjon batterier från höga platser eller på annat sätt utsätt dem för starka stötar.
• Ladda inte batterier i miljö där det är hög värme
• Placera inte brännbara material ovanpå eller över ett litiumjonbatteri vid laddning eller urladdning.

Om du gör ovanstående kan det leda till överhettning, explosion eller brand.

För mer information om säker hantering av uppladdningsbara batterier, besök vår sida om batterihantering här.

IP eller Ingress Protection är en klassificeringsstandard som beskriver skyddsnivån mot intrång.

– De två första bokstäverna “IP” indikerar att det är en IP-kod
– Den första siffran representerar skyddsnivån mot fasta partiklar så som damm
– Den andra siffran beskriver skyddsnivån mot vätskor så som vatten

Första siffran

Level Protected against
X Ej testad
0 Oskyddat
1 Minst 50 mm i diameter
2 Minst 12,5 mm i diameter
3 Minst 2,5 mm i diameter
4 Minst 1 mm i diameter
5 Dammskydd
6 Dammtätt

Andra siffran

Level Protected against
X Ej testad
0 Oskyddat
1 Droppskyddat (endast vertikala droppar)
2 Droppskyddat vid max 15° lutning
3 Strilsäkert
4 Striltätt
5 Spolsäkert
6 Spoltätt
7 Vattentätt (nedsänkt i vattenupp till 1m)
8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten 1m eller mer)

 

Alla Suprabeam litiumbatterier är högkvalitativa batterier med lång livslängd. Observera dock att alla laddningsbara litiumbatterier är bäst underhållna när de laddas mellan 30% och 80%. Du bör aldrig låta litiumbatterierna förbli helt urladdade under längre tid.

Om du upplever några ändringar i kontrollinställningarna / ljusläget för din ficklampa kan du helt enkelt återställa den i fabriksläge genom att:

Ta ut batteriet från ficklampanVänta 30 sekunderSätt i batteriet igen

Din ficklampa ska nu vara återställd

Om du fortfarande har problem, kontakta kundservice på: [email protected]

När du använder en batteridriven lampa vid lägre temperaturer finns det några aspekter som är viktiga att vara medveten om för att få bästa prestanda från lampan.

Allmänna riktlinjerVid låga temperaturer ändrar de flesta material sina egenskaper. Mekaniska delar fungerar annorlunda på grund av hårdare gummi eller smörjningar som förlorar viskositeten Termoplastmaterial kan bli mer ömtåliga och kan lättare skadas eller brytas Elektronikdelar och komponenter håller mestadels prestanda och beteende LED-prestandan blir bara lite förändrat då den värms upp snabbt De flesta batterityper, inklusive laddningsbara litium-Ion-batterier ändrar kraftigtprestanda och karaktär vid temperaturer under 0 ° C.

Laddning av Litium-Ion-batterier  VARNING: Låga temperaturer påverkar allvarligt laddningen av ett batteri. Ladda inte ett litiumbatteri vid temperaturer under 0 ° C eller över + 45 ° C! Laddning vid lägre temperatur skadar batteriet permanent och kan bli en säkerhetsrisk. För bästa laddningstid och livstid rekommenderas att ladda batteriet endast mellan 10 ° C och 30 ° C.

Urladdning av Litium-ion-batterier
Allmänt

Prestanda och batterikapacitet för ett Li-Ion-batteri sjunker snabbt vid lägre temperaturer!

Spänningsexempel:

Att slå på en lampa med hög urladdning vid 25 ° C skapar ett spänningsfall från 4,2V till 3,9V.

Att slå på en lampa med hög urladdning vid 0 ° C skapar ett spänningsfall från 4,2V till 3,5V.

Strömningsexempel:

 

Ett Li-Ion-batteri vid 25 ° C kan ge 3.0C (9A från ett 3000 mAh-batteri = 33W)

Ett Li-Ion-batteri vid 0 ° C kan bara tillhandahålla 1.0C (3A från ett 3000 mAh-batteri = 11W)

Ett Li-Ion-batteri vid -20 ° C kan endast ge 0,2C (0,6A från ett 3000 mAh-batteri = 2,2W)

Batterikapacitet: Batteriets totala kapacitet reduceras också på grund av lägre effektivitet i cellens kemi.En cells kapacitet är 100% baserat på en temperatur på 25 ° C.Kapaciteten för en cell reduceras till 50-70% vid en temperatur av -20 ° C.

Lampdrift vid låg temperatur Uppenbarligen reducerar låga temperaturer prestandan hos ett Li-Ion-batteri och detta har en direkt visuell effekt av prestandan för en fick- eller pannlampa – och en mobiltelefon eller elektriska fordon för den delen. Denna minskning upplevs som lampan har en lägre ljusstyrka och kortare brinntid Det beror inte att det är något fel på lampan eller batteriet utan – det är en naturlag.

Rekommendationer för användning vid låga temperaturer

För bästa möjliga upplevelse av din lampa vid låga temperaturer finns några enkla regler att tänka på :

Förvara lampan i en varm ficka när den inte används

Vi rekommenderar att förvara din lampa i fickan så att den kan värmas av kroppstemperaturen. Kom ihåg att ställa på Transport Lock, om lampan har funktionen.

Tänd lampan på låg ljusstyrka

Om du slår på en lampa vid låga temperaturer rekommenderas att den slås på med låg ljuseffekt. Batteriet kommer att få bra innertemperatur vilket gör det möjligt att växla upp till högre effekt efter en kort tid. Om du börjar med för hög uteffekt/ljusstyrka kan lampan stängas av.

Isolera batteriet

För att hålla batteriet varmt för att få bättre prestanda kan det isoleras. Värm det med dina handskar eller tygstycke runt röret där batteriet är placerat.

Se till att inte blockera ljusstrålen eftersom det kan orsaka överhettning.

Håll batteriet laddat

Håll batteriet fulladdat för att hålla spänningen så hög som möjligt.

Produktspecifikationer

Vi ber dig uppmärksamma att alla produktspecifikationer och prestandadata är baserade på en omgivande temperatur på 25 ° C.

Funktion vid låg och hög temperatur kan, beroende på produkten, påverka dessa specifikations- och prestandadata.

Det påverka inte bara data som beskrivits ovan, utan kan också ändra mekaniska aspekter, dvs IP-klassificering och droppmotstånd

De högkvalitativa LED-chip som används i Suprabeam-lampor * är klassade till ett CRI-värde på 70+.

* Om inget högre CRI-värde anges på produktsidan, i manualen eller i faktabladet.

Alla Suprabeam-lampor har en färgtemperatur från 5500-6500 Kelvin, vilket ger dig ett kallt vitt ljus. (dagsljusvitt)

Jo det kan du!

Vi har en billaddare som tillbehör så att du kan ladda din laddningsbara Suprabeam-produkt i din bils 12v-uttag.OBS: Vi rekommenderade att du använder Suprabeam Car Charger i ditt 12v biluttag, eftersom vi kan garantera kraftomvandlingen från 12v till 5v (USB STANDARD). Vissa billiga eller lågkvalitativa billaddare kan inte konvertera noggrant, vilket kan skada laddningskretsen i din Suprabeam-produkt.

Du bör aldrig låta din Suprabeam-produkt ladds i direkt solljus eller i handskfacket.

Varningar

 • Ladda aldrig utan övervakning
 • Ladda inte batterier där det kan bli varmt
 • Utsätt inte för temperaturer över 60 ° C (140 ° F) eller ladda batteriet där temperaturen kan bli hög

Varning!

Lämna aldrig en ficklampa stående med ljushuset mot en plan yta så som ett bord eller liknande. Värmen från lampan kan skada underlaget och linsen på lampan för alltid.

VARNING!

Suprabeam produkter är mycket kraftfulla ljus-verktyg och måste behandlas som sådana. Om linsen täcks medan lampan är på kommer det att skapa mycket värme vilket kan skada både linsen och materialet som täcker det.

 

Exempel på vad man inte ska göra:

Låta lampan tändas i en ficka.

Täcka linsen med något när den är påslagen.

Trycka linsen mot bar hud

Load More

Hittade du inte ditt svar?

Vi är alltid redo att hjälpa!

+45 87 52 52 12

Go to Top