Lumen til lux

Home/Teknologi/Lumen til lux
Lumen til lux2020-12-08T08:24:23+00:00

Lumen til lux

Brug omregneren til at konvertere lumen til lux

Når det handler om lommelygter og pandelamper, så kan man ikke undgå at komme ind på lumen. Lumen er uden konkurrence den mest markedsførte specifikation, og også det første folk spørger om, når de skal vælge en lommelygte eller pandelampe. Men lumen er ikke den eneste enhed, der kan bruges til at beskrive, hvor kraftigt et lys er.

Har du brug for hjælp?

lu

Lumen til lux

Hvad er lumen og lux? Og hvordan kan disse to enheder bruges til at finde den rigtige lygte til opgaven?

Lumen (lm) angiver den totale mængde af lys, der udledes fra en lommelygte eller pandelampe, så groft sagt jo flere lumen desto mere lys. Antallet af lumen måles i en lukket sphere som opfanger alt lys der udledes fra lyskilden, men uden at tage hensyn til arealet.

Da lumen kun siger noget om den totale mængde lys og ikke noget om, hvordan lyset bliver distribueret, vil lumen derfor ikke nødvendigvis være tilsvarende oplevelsen af lyset i virkeligheden.

Og det er her lux kommer ind i billedet.

Lux (lx) benyttes også til at måle lys, men i modsætning til lumen, tager lux også hensyn til det oplyste areal. Nærmere bestemt bruges lux til at beskrive lysintensiteten i et givent område, 1 lux = 1 lumen pr. m2. Lux -værdien for en lommelygte eller pandelampe er derfor afhængig af, hvor kraftig lygten er samt, hvor stort et område den oplyser. Lux måles typisk med et luxmeter.

For at komme med et eksempel:

Hvis en Suprabeam Q7xrs med 2000 lumen lyser på en væg 2 meter væk, vil der være 440 lux på væggen; hvis der lyses med en den 70° lyskegle.

Bruges Hyperfocus derimod til at fokusere lyset til et 15° spotlys, vil der være 9301 lux, da alt lyset bliver fokuseret ind på et meget lille område.

I praksis bruges lux til at beskrive, hvor meget lys der skal bruges på f.eks. en byggeplads eller kontor for at der kan arbejdes sikkert og effektivt.

lumen to lux

Find din lysvinkel

Hvordan kan du måle din lysvinkel?

Mange producenter undlader at oplyse om lysvinklen, så vi har lavet en lysvinkel-udregner, så du let kan måle dig frem til lysvinklen for dit produkt. Sådan gør du:

  1. Placer lommelygten/pandelampen 1 meter fra en væg.
  2. Mål diameteren af lyskeglen på væggen.
  3. Skriv diameteren ind i udregneren.

Lysvinkel-udregneren virker kun hvis kanten på lyskeglen er tydelig på væggen. Er kanten “diffus” eller utydelig kan du ikke måle diameteren.

Hvor mange lux har du behov for?

Hvad er der krav om, og hvad er nok?

Hvor mange lux der er brug for afhænger meget af, hvilken type arbejde der er tale om.

EU har udarbejdet en standard, EN 12464-2, som beskriver, hvor meget lys der kræves til forskellige indendørs-og udendørs arbejdssituationer.

Som et eksempel kræves der fra 20 til 200 lux på udendørs byggepladser, afhængigt af arbejdet. Ved opgaver som udgravning og læsning er der krav om 20 lux, mens der ved f.eks. krævende elektrisk arbejde samt rørmontering kræves 200 lux. Men hvor meget er 200 lux egentlig? Til sammenligning kræves der 500 lux på et normalt skrivebord.

Hvordan vælger du den rigtige lygte?

Har du allerede en lommelygte eller pandelampe, kan du indtaste specifikationerne for at se, hvor mange lux der teoretisk er til stede ved forskellige distancer. Står du derimod og skal finde en lygte til et specifikt formål, hvor der er krav om en bestemt mængde lys, så er lumen til lux udregneren et ekstremt brugbart værktøj til at sikre, at du får tilstrækkeligt lys til dit arbejde.

EN 12464-2 visualization

Arbejdet bag

Hvordan omregner vi fra lumen til lux? Og hvad skal du være opmærksom på?

Da 1 lux er lig 1 lumen pr m2, er vi nødt til at kende arealet af det oplyste område for at kunne udregne lux-værdien. Når arealet af det oplyste område skal udregnes ved en bestemt distance, er vi nødt til at sørge for at udregningen laves med samme distance for hele lyskeglen, da lysintensiteten (lux) er afhængig af distancen. Vi tager højde for dette i vores udregning ved at forestille os lyskilden i midten af en sphere/kugle, da vi så vil have samme distance til overfladen ligegyldigt, hvor i lyskeglen der måles, og derved samme lysintensitet i hele det oplyste område. Se illustration nedenfor.

Antagelser

Lommelygter og pandelamper fra forskellige producenter er konstrueret meget forskelligt, hvilket reflekteres i, hvor effektivt de yder. Derfor har vi været nødsaget til at gøre nogle antagelser for at kunne lave denne udregner.

I udregningen har vi ikke kunnet tage højde for tab af lys i optikken. Ingen optik til lommelygter eller pandelamper er effektiv nok til at kunne lede 100% af lyset fra LED’en ud i en perfekt vinklet lyskegle. Ligegyldigt hvilken producent lygten kommer fra vil der altid være et tab af lys i optikken, men nogle er dog mere effektive end andre.

Nogle lommelygter og pandelamper er udstyret med et fokuseringssystem som kan justere lyset fra en bred lyskegle til et smalt spotlys. Når lyskeglen fokuseres til et spotlys, vil der være et større tab af lys end ved den brede lyskegle. Dette ekstra tab er der ikke taget højde for i udregningen.
Vi har også antaget, at lyset vil blive distribueret jævnt over hele det oplyste område. Dette vil i de fleste tilfælde ikke være sandt, da en LED aldrig distribuerer lyset jævnt.

For at opsummere: I udregningen er 100% af lyset fra LED’en ledt ud i en perfekt vinklet lyskegle, der oplyser et område 100% jævnt. Dette vil aldrig være tilfældet, men er nødvendige antagelser for at kunne lave en udregner som denne. Dog vil du stadig kunne få et ret præcist billede af, hvor mange lux en lygte kan levere på en given distance.

Go to Top