FAQ2019-04-09T09:04:27+00:00

Frequently Asked Questions

Hvad er den bedste procedure for brug af genopladelige batterier?2019-01-15T13:27:00+00:00

Genopladelige Lithium-ion batterier vil fungere med maksimal effektivitet og levetid, når det får lov aflade helt før opladningen. Alle SUPRABEAMS genopladelige sæt leveres med to batterier for at gøre denne proces nemmere at administrere. Lithium-Polymer batterier (V3r) kan genoplades uden fuld afladning uden konsekvenser.

Hvad dækker de 5 års garanti?2019-01-15T13:27:19+00:00

Alle dele og komponenter i dit SUPRABEAM produkt er garanteret mod defekter i fabrikation eller materiale, men ikke tilfældig beskadigelse eller misbrug af produktet. For detaljeret information, kontakt venligst din lokale butik eller forhandler, hvor du købte produktet.

Hvad betyder IPx4 beskyttelse?2019-01-15T13:27:41+00:00

IP står for “Ingress Protection”, som angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande og vand/væske. SUPRABEAM tester ikke for faste partikler, så vurderingen er ‘x’. SUPRABEAM tester for væskeindtrængning og alle produkter er vurderet ‘4’. For at opnå niveau 4, underkastes produktet og skal modstå vandsprøjt ved en hastighed på 10 liter per minut i 5 minutter. I praksis gør dette SUPRABEAMS produkter velegnet til alle vejrforhold

Advarsel – Efterlad aldrig din lygte tændt på hovedet på en flad overflade2019-01-15T13:28:29+00:00

Advarsel! 
Efterlad aldrig din lygte tændt på hovedet på en flad overflade, så som et bord eller lignende. Varmen fra LED’en kan skade linsen permanent.

Korrekt håndtering og brug af genopladelige batterier2019-01-15T13:32:37+00:00

• Efterlad aldrig batteriet et sted, hvor temperaturen kan blive høj. Ved at gøre dette kan batteriet overophede, eksplodere eller gå i brand.
• Batteriet må aldrig skilles ad, punkteres eller skades på nogen måde.
• Anvend aldrig stort press eller tryk på batteriet.
• Kast eller smid aldrig et lithium-ion batteri fra høje steder, og udsæt det ikke for kraftige stød. Dette kan medfører overophedning, eksplosion eller brand.
• Oplad aldrig batterier hvor varme kan stige.
• Placér ikke letantændelige materialer ovenpå eller over et lithium-ion batteri, når den oplader eller aflader. Dette kan medføre overophedning, eksplosion eller brand.

For mere information omkring sikker håndtering af genopladelige batterier, besøg venligst Batteri håndtering.

Forlæng levetiden på lithium batterier2019-01-15T13:33:25+00:00

Alle vores genopladelige produkter benytter lithium batterier, herunder har (Q3r, Q4xr and Q7xr) et ekstra lithium batteri med som standard, og har af sikkerhedsmæssige grunde kun 30% kapacitet under transport. Hvis du kun benytter én af batterierne eller batteriet ikke bliver brugt i en længere periode, kan det aflade fuldstændig.

Kontroller regelæssigt dine lithium batterier
Batterikapaciteten på dine batterier skal kontrolleres regelmæssigt (hver 3. måned), for at sikre at de genopladelige batterier ikke ryger ned under den anbefalede minimums spænding og ikke vil kunne oplades igen.

Placering af batterierne i pandelygter2019-01-15T13:34:27+00:00

Det er vigtigt at du er opmærksom på polerne på batterierne vender korrekt, når du placerer dem i batteripakken.
Genopladelige batterier bliver opladt indeni batteripakken, når du sætter et USB-kabel i.

Min lommelygte bliver varm2019-01-15T13:35:42+00:00

Varme fra lommelygten kan opstå på boost trinet*
Vores Power LED’s er udstyret med “heat-sink”. Dette sikrer en perfekt brugeroplevelse hver eneste gang du bruger produktet. Den special designede heat-sink, drager fordel af hele lommelygten, ved at lede varmen gennem hele produktet. Derfor vil især vores genopladelige produkter (Q3r, Q4xr, Q7xr), blive varmere på boost trinet. Energien producerer en masse varme, som skal ledes ud gennem hele produktet, for at undgå skade på LED’en.

* Testet i et miljø på 20 grader. Her vil lommelygten aldrig komme over 45 graders varme udenpå.

Min pandelygte kan ikke tænde2019-01-15T13:38:48+00:00

Der er flere ting som kan forårsage dette problem:

1. Kontrollér kontakterne
Du kan blive nød til af og til, at rengører kontakterne af og til, eller sikre dig, at der ikke sidder noget og blokerer dem, som f.eks den originale beskyttelses tape.

2. Kontrollér batterierne
Sikrer dig at batterierne er korrekt placeret. Følg de tegn, som er indgraveret på batteripakken, der viser hvordan batterierne placeres korrekt. Kontrollér også at tapen er blevet fjernet. Hvis du har et genopladeligt batteri, skal du sikre dig, at det er opladt.

3. En kontakt sidder fast
Ved genopladelige batteripakker, kan det hænde at en af de små pins sidder fast indeni. Her kan du forsøge at give den et lille skub, for at den kommer på plads igen.

4. Kontrollér kablet
ikrer dig at kablet er korrekt monteret og sidder korrekt i, i begge ender. Følg instruktionerne i FAQ menu’en “Hvordan tilslutter jeg V3 kablet?”

5. Hold knappen nede i 1.2 sekunder for at tænde pandelygterne
Ved alle pandelygter i V3-serien har vi tilføjet en sikkerhedsfunktion, så pandelygten ikke tændes ved et uheld i tasken eller under transport. Du skal derfor holde knappen nede i 1.2 sekunder, før den tænder. Ellers vil den blot blinke og gå ud igen. For mere information se FAQ menu’en: “Pandelygte lysstyring indstillinger”

Hold din lygte ren2019-01-15T13:41:11+00:00

Husk at holde din lygte ren i delene som skal samles. Det er især vigtigt i området i enden af lygten. Skidt og snavs på dette område, kan forhindre kontakten til batterierne.

Jeg kan ikke justere fokus på min pandelygte2019-01-15T13:41:57+00:00

Fokus på pandelygten ændres ved at trække og skubbe hovedet på pandelygten frem og tilbage. Ved at dreje på hovedet ændrer du ikke fokus.

Hvordan ved jeg, når batteriet er ved at løbe tør?2019-01-15T13:43:03+00:00

Lyset vil gradvist falde som batterierne tømmes. Skift til nye batterier, når det kræves. Pandelygter blinker gentagne gange for at indikere lavt batteri.

Hvordan skifter jeg mellem lysindstillingerne på min lommelygte?2019-01-15T13:44:35+00:00

For at skifte mellem de forskellige lys output, skal du indenfor 3 sekunder trykke på knappen, for at skifte mellem funktionerne.

De forskellige lys funktioner er styret af ILS = Intelligent Lysstyring

Max  = Maximal effekt tilladt af batteri og LED
High  = Bæredygtig høj lyseffekt
Medium  = Medium lyseffekt til mellem brug
Low  = Lav lyseffekt til langvarig brug
Strobe  = Blinkende stroboskoplys ved 10 Hz

Hvordan kan jeg vide, når genopladelige batterier er fuldt opladet?2019-01-15T13:44:57+00:00

Alle SUPRABEAMS genopladelige produkter har et rødt lys, når opladningen er igang og et grønt lys, når batteriet er opladet. Alle opladere slukke automatisk, når batteriet er fuldt opladet.

Hvordan får jeg den længste batterilevetid?2019-01-15T13:46:18+00:00

Mange SUPRABEAM produkter har flere lys funktioner. Brug den laveste lys-tilstand. Dette er meget praktisk, da det bruger mindre strøm. Prøv også at slukke helt, når det ikke er påkrævet eller periodisk under brug. Dette gør det muligt for batteriet genvinde styrke og forlænger dets levetid.

Hvordan kan jeg bortskaffe brugte alkaline batterier?2019-01-15T13:46:45+00:00

Disse batterier skal bortskaffes på ansvarlig vis, da de anses for at være farligt affald. Typisk kan du aflevere dine brugte batterier i de fleste store supermarkeder og genbrugsstationer.

Hvordan tilslutter jeg V3 kablet?2019-01-15T13:48:51+00:00

Hvis du har en V3pro-series pandelygte, skal du connecte kablet med batteripakken første gang, før du tænder den.

Følg venligst nedenstående instruktioner:
Den korte ende af kablet skal forbindes til batteripakken.
Den lange ende af kablet skal forbindes til pandelygten.
Sikrer dig at du holder enden af kablet lige, mens du forbinder det. Forbindelsen kan gøres med et enkelt klik, uden at ryste eller presse kablet i. Hvis du skubber kablet ind i en skrå position med vold, kan du skade og ødelægge de små pinde som sidder indeni pandelygten eller batteripakken.

Kablet har tre små fødder, som forbinder den til batteripakken og pandelygten. Du vil måske høre eller mærke et lille klik, når du forbinder kablet. Dette betyder at kablet er korrekt forbundet.

Hvis dette ikke hjælper på dit problem, så kontakt gerne din Suprabeam forhandler og de vil kunne hjælpe dig yderligere.

Hvordan kan jeg få ekstra batterier eller reservedele?2019-01-15T13:55:44+00:00

Stort set hver komponent i dit SUPRABEAM produkt er tilgængelig separat. Kontakt din lokale forhandler for assistance.

Pandelygte Lysstyring indstillinger2019-01-15T13:57:44+00:00

For at tænde din V-serie pandelampe:

1. Tryk for at tænde lygten på standard eller sidst brugte lysniveau / Tryk og hold inde inde for at starte lysdæmpning
2. Tryk og hold i 0,8 sek for at skifte til MAX lysstyrke, og det samme for at skifte tilbage til foregående lysniveau
3. Tryk for at slukke.

Ligt control diagram
Justering af vinklen på pandelygten2019-01-15T14:32:49+00:00

Hovedet kan let roteres op til 90° ved at trække hovedet af pandelygten frem og tilbage. Hovedet bliver derefter i den valgte vinkel.

Er batterierne dækket af de 5 års garanti?2019-01-15T14:33:09+00:00

Alkaline batterier er ikke dækket af garantien.

Q5xr & Q5xr defend – light mode reset2019-02-21T08:50:21+00:00

If you experience any change in the control settings / lightmode for your flashlight you can simply put it to factory mode by:

 1. Remove the battery from the flashlight
 2. Wait 30 seconds
 3. Insert the battery again
 4. Your flashlight should now be in factory mode

If you stil experience any problems, please contact customer service at: [email protected]

Advarsel – Bloker aldrig lys eller linse2019-11-14T12:31:30+00:00

ADVARSEL!

Suprabeam lommelygter/pandelamper er meget kraftige, og skal håndteres herefter. Dette betyder at man ALDRIG må blokere linsen eller lyset når lygten er tændt, da varmen der opstår kan skade både linsen og materialet der dækker den.

Eksempler på hvad man ikke skal gøre:

 • Have en tændt lygte i lommen
 • Dæk aldrig linsen til når lygten er tændt
 • Hold aldrig en tændt lygte mod bar hud
Anvendelse ved lave temperaturer2019-12-05T10:25:29+00:00

Anvendes en batteridrevet lygte ved lave temperaturer er der nogle forhold man skal være opmærksom på for at opnå den bedste ydeevne.

Generelle overvejelser

Ved lave temperaturer vil de fleste materialer ændre karakter.

 • Mekaniske dele bevæger sig anderledes på grund af hårdere gummi eller smøring der mister viskositet.
 • Termoplast kan blive mere skrøbeligt og lettere beskadiget.
 • Elektroniske dele og komponenter vil oftest beholde ydeevne og opførsel.
 • Ydeevnen fra en LED chip vil forblive næsten uændret da de varmer hurtigt op.
 • De fleste batterityper, inklusive Litium-Ion batterier, ændrer markant ydeevne og opførsel ved temperaturer under 0°C

Litium-Ion batterier – opladning

ADVARSEL: Lave temperaturer vil markant påvirke opladningen af et batteri.

Oplad ikke et litium batteri ved temperaturer under 0°C eller over 45°C!

Opladning ved lavere temperatur vil skade batteriet permanent og kan derudover udgøre en sikkerhedsrisiko.

For optimal lade -og levetid anbefales det at lade batteriet mellem 10°C og 30°C.

Litium-Ion batterier – afladning

Generelt
Ydeevnen og kapaciteten af et Litium-Ion batteri falder drastisk ved lave temperaturer!

Spændings eksempel:
Tændes en lygte  på højt niveau ved 25°C skabes et spændingsfald  fra 4,2V til 3,9V.
Tændes en lygte på højt niveau ved 0°C skabes et spændingsfald  fra 4,2V til 3,5V.

Strøm eksempel:
Et Litium-Ion batteri kan ved 25°C levere 3.0C (9A fra et 3000 mAh batteri = 33W)
Et Litium-Ion batteri kan ved 0°C levere 1.0C (3A fra et 3000 mAh batteri = 11W)
Et Litium-Ion batteri kan ved -20°C levere 0,2C (0,6A fra et 3000 mAh batteri = 2,2W)

Batterikapacitet:
Den overordnede kapacitet af et batteri er også reduceret på grund as den lavere effektivitet i kemien i cellen.

Kapaciteten i cellen er bestemt til 100% ved en temperatur på 25°C
Kapaciteten i cellen er reduceret til 50-70% ved en temperatur på -20°C

Anvendelse af lygte ved lave temperaturer
Lave temperaturer reducerer ydeevnen for et Litium-Ion batteri og har en direkte visuel effekt på ydelsen af en Litium-Ion drevet lygte -samt for mobiltelefoner og Elbiler.

Denne reduktion opleves som et lavere  intensitet og totalt lysudbytte.

Det skyldes IKKE en defekt på lygten eller batteriet, men derimod naturens love.

Anbefalinger for anvendelse ved lave temperaturer

For at få den bedst mulige oplevelse når en lygte anvendes ved lave temperaturer kan følgende simple råd anvendes:

 • Opbevar lygten i en varm lomme når den ikke anvendes
  Det anbefales at opbevare lygten i en varm lomme når den ikke er i brug. Husk at aktivere transportlåsen hvis tilgængelig.
 • Tænd lygten på et lavt lysniveau

Hvis lygten anvendes ved lave temperaturer anbefales det at lygten tændes på et lavt niveau, så batteriet lige så stille kan opbygge en højere kernetemperatur. Herefter kan lygten køres på et højere niveau, når batteriet har varmet op. Startes der på et for højt niveau kan det resultere i at lygten slukkes.

 • Isoler batteriet
  Fort at holde batteriet  varmt, så  det kan klare et højere lysniveau, kan det isoleres. Batteriet, eller selve lygten, kan pakkes ind i et isolerende klæde eller handske. Pas på ikke at blokere lyset, da dette kan skabe overophedning.
 • Hold batteriet oplades
  Hold batteriet godt opladet for at sikre så høj spænding på batteriet som muligt.

Produkt specifikationer

Det skal nævnes at alle Suprabeam produktspecifikationer er baseret på en temperatur på 25°C.

Anvendelse ved lave eller høje temperaturer kan, afhængigt af produktet, have effekt på disse specifikationer.

Temperaturer kan ikke kun have en effekt på data som beskrevet ovenfor, men også på mekaniske aspekter som for eksempel IP klassificering.