Hvis batteriet ikke håndteres riktig kan det oppstå eksplosjon, lekkasje eller brann

– Må ikke utsettes for temperaturer over 60 ° C (140 ° F) eller lade batterier hvor temperaturen kan bli høy
– Ikke utsett batteriet for direkte sollys
– Ikke ta fra hverandre eller modifiser batterier
– Ikke slå en spiker inn batteriet eller på noen annen måte ødelegg batteriet
– Ikke utsett batteriet for kraftige støt
– Ikke la batterier komme i kontakt med vann eller fuktighet
– Hvis du oppdager noe uvanlig med batteriet, slutte å bruke det
– Hold batteriene utilgjengelig for barn og dyr
– Ikke plasser batteriene på et elektromagnetisk felt
– Ikke bruk et gammelt eller utslit batteri i et apperat
– Batterier som bare fungerer for en svært kort periode skal ikke brukes
– Ikke kortslutt batteriet
– Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn, trykkbeholder, eller andre lignende enheter
– Ikke lad batteriene hvor varme kan bygges opp
– Ta ut batteriene fra en enhet som ikke blir brukt i en lengre periode

2020-12-18T09:22:45+00:00desember 18th, 2020|
Go to Top